Depilatory Waxing

 • Chin Wax – $15.00
 • Upper Lip Wax – $15.00
 • Eyebrow Wax – $15.00
 • Neck Wax – $20.00
 • Face Wax – $35.00
 • Bikini Wax – $40.00 and up
 • Lower Leg Wax – $40.00
 • Upper Leg Wax – $40.00
 • Full Leg Wax – $75.00 and up
 • Full Lex & Bikini Wax – $100.00
 • Underarm Wax – $20.00 and up
 • Back Wax – $50.00 and up